Almanca Öğren
W-Fragen

Almanca Soru Kalıpları & W-Fragen (Die Fragewörter)

Merhaba değerli arkadaşlar, bu dersimizde sizlere almanca öğrenirken en çok ihtiyaç duyacağınız konulardan biri olan Almancada soru kalıpları yani W- Fragen konusunu detaylı olarak anlatacağız. İlk öğrenirken biraz zor gelebilir ancak düzenli tekrar ve pratiklerle bu konuyu tamamen öğrenebilir ve günlük hayatınızda kolayca kullanabilirsiniz, hadi başlayalım!

Almanca Soru Kalıpları & W-Fragen

Bu soru kalıpları şu şekildedir;

+ Almanca’da yer için kullanılan soru cümleleri

✔️Wo? / Nerede?

✔️Woher? / Nereden?

✔️Wohin? / Nereye?

 

+Almanca’da belli ve ya belirsiz durumlarda kullanılan soru cümleleri

✔️Was? / Ne?, Neyi?

✔️Welche? / Hangi?

✔️Worauf? / Neyi?

✔️Worüber? / Ne hakkında?

✔️ Womit? / Ne ile?

 

+Almanca’da şahıs isimlerini belirtmek için kullanılan soru cümleleri

✔️Wer? / Kim?

✔️Wem? / Kime?

✔️Wen? / Kimi?

✔️Wessen? / Kimin?

+Almancada sebep için kullanılan soru cümleleri

✔️Warum? / Neden?

✔️Wieso? Ne sebeple?

✔️Weshalb? / Neden dolayı?

 

+Almanca’da zaman için kullanılan soru cümleleri

✔️Wann? / Ne zaman?

✔️ Um wie viel Uhr..? / Saat kaçta?

✔️ Wie oft? / Ne sıklıkla?

 

+Almanca’da miktar için kullanılan soru cümleleri

✔️Wie viel? / Ne kadar?

✔️Was kostet? / Fiyatı ne?

 

W-Fragen ile soru sorduğumuzda;

W-Frage  +  Fiil   +  Özne   +  Tamamlayıcı  +  ?

Almancada Soru Kelimeleri ile Cümle Yapısı Örnekleri:

 • -Wer ist diese Kinder?
 • Bu çocuk kim?
 • -Wen kennen Sie?
 • Kimi tanıyorsunuz?
 • -Wem hast du geholfen?
 • Kime yardım ettin?
 • -Wessen Auto ist das?
 • Bu kimin arabası?
 • -Was bedeutet dieses Wort?
 • Bu sözcüğün anlamı nedir?
 • -Was hast du heute gemacht?
 • Bugün ne yaptın?
 • -Wo wohnen Sie?
 • Nerede oturuyorsunuz?
 • -Wohin gehst du?
 • Nereye gidiyorsun?
 • -Woher kommen Sie?
 • Nereden geliyorsunuz?
 • -Wie kommst du auf diese Idee?
 • Bu kanıya nasıl vardın?
 • -Wann fährst du nach İzmir?
 • Ne zaman izmire gidiyorsun?
 • -Warum wartest du hier?
 • Neden burada bekliyorsun?
 • -Wie viele Teppiche haben wir heute verkauft?
 • Bugün kaç halı sattık?
 • -Wie viel kostet diese Jake?
 • Bu ceketin fiyatı ne kadar?
 • -Worauf wartest du?
 • Neyi bekliyorsun?

 

Almancada Soru Zamirleri

Almancada soru zamirlerinden olan “wer, wen, wem ve wessen” kişiler için kullanılırken “was” ise hayvanlar, nesneler ve olaylar için kullanılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda soru zamirlerinin kullanıldıkları hal durumuna bağlı olarak şekillenişi gösterilmiştir:

Hal durumları Kişi Nesne
Nominativ

Yalın hal

Wer

Kim?

Was

Neyi?

Akkusativ

(i-hali)

Wen

Kimi?

Was

Neyi?

Dativ

(e-hali)

Wem

Kime?

—–
Genitiv

(in-hali)

Wessen

Kimin?

Wessen

Neyin?

Örnek:

Wer (Kim):

“Kim” anlamına gelen wer’den sonra da ikinci yerde mutlaka bir fiil kullanılmalıdır. Cümledeki fiilin hangi şekilde çekimleneceği söz konusu olan kişinin bir ya da birden fazla oluşuna bakarak tespit edilir.

 • -Wer bist du?
 • Sen kimsin?
 • -Wer sind diese Herren?
 • Bu beyler kim?
 • -Wer sind daz?
 • Bunlar kim?

Soruya cevap verilirken ise kişilerin sayısına göre tekil ya da çoğul cevap verilir:

Soru: Wer lacht?

Kim gülüyor?

Cevap: Dieses Kind lacht.

Bu çocuk gülüyor.

+Die Kinder lachen.

Bu çocuklar gülüyor.

Wen (Kimi)

“Kimi” olarak Türkçeye çevrilen bu soru kelimesi wer (kim) şahıs zamirinin -i halindeki şeklidir.

-Wen besucht Herr Müller?

Bay Müller kimi ziyaret ediyor?

Soru: Wen operiert der Arzt?

Doktor kimi ameliyat ediyor?

Cevap: Der Arzt operiert den Kranken.

Doktor hastayı ameliyat ediyor.

+Der Arzt operiert die Kranken.

Doktor hastaları ameliyat ediyor.

 

Wem (Kime)

“Kime” olarak Türkçeye çevrilen bu soru kelimesi wer (kim) şahıs zamirinin -e halindeki şeklidir.

-Wem hilft die Kinder?

Çocuklar kime yardım ediyor?

Soru: Wem schenkst du diese Blumen ?

Hediyeleri kime veriyorsun?

Cevap: Ich schenke sie meiner Tochter.

Onları kızıma veriyorum.

Ich schenke sie meinen Töchtern.

Onu kızlarıma veriyorum.

 

Wessen (Kimin)

“Kimin” olarak Türkçeye çevrilen bu soru kelimesi ismin -in halinde kullanılan şeklidir. Wessen sou zamirinden sonra muhakkak bir ad söylenmesi gerekir. Ayrıca bu adın artikeli de söylenmez.

 • -Wessen Zelt ist das?
 • Bu kimin çadırı?
 • Wessen Katze ist das?
 • Kimin kedisi bu?

✔️Wen, wem, wessen soru zamirlerinin edatlar da gelebilir. Böylesi durumlarda wen’in önüne Akkusativ, wem’in önüne Dativ ve wessen’in önüne ise Genitiv ile kullanılan edatlar gelir. Buda Alamanca’da çok sık kullanılan suru yapılarından biridir.

+für wen?

kim için?

+mit wem?

kiminle

+für wessen Freund?

kimin arkadaşı için?

+mit wessen Freund?

kimin arkadaşı ile?

✔️Was soru zamiri de edatlarla kullanılabilir. Wo soru adılı ve edat birleşiminden oluşmuş soru kelimeleri de gündelik yaşamda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır:

-mit was              -womit (wo + mit)

-für was                    -wofür(wo + für)

-an was                    -woran(wo + r + an)

-über was                -worüber (wor + über)

 

 Welcher (Hangi)

Hangi, hangisi, ne gibi anlamlara gelen bu soru zamiri, kişi ya da nesnelere ait bir grubun belirli bir kişisi ya da nesnesini sorar. Bu nedenle de kendilerinden sonra gelen ismin artikeline göre (eğer artikeli der ise welcher, die ise welche, das ise welches) çekimlenir.

Örnek:

 • -Welcher Student ist fleißig?
 • Hangi öğrenci çalışkandır?
 • -Welche Studenten wollen Deutsch lernen?
 • Hangi öğrenciler Almanca öğrenmek istiyor.
 • -Welches Auto gehört dir?
 • Hangi araba sana ait?

 

Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlere elimizden geldiğince almanca W-Fragen konusunu anlatmaya çalıştık. Eğer aklınızda bir soru kaldıysa yorum yaparak cevap arayabilirsiniz.

Daniel Müller

Yorum Yap

Kategoriler

Son Almanca Dersler