Almanca Öğren
emir kipi

Almancada Emir Kipi (Imperativsätze)

Merhaba değerli arkadaşlar, bu dersimizde sizlere almanca öğrenirken en çok ihtiyaç duyacağınız konulardan biri olan Almancada Emir Cümlelerini yani Imperativsätze konusunu detaylı olarak anlatacağız. İlk öğrenirken biraz zor gelebilir ancak düzenli tekrar ve pratiklerle bu konuyu tamamen öğrenebilir ve günlük hayatınızda kolayca kullanabilirsiniz, hadi başlayalım.

Almancada Emir Kipi (Imperativsätze)

Almanca’da emir vermek üç şekilde yapılır, Singular (Tekil) tek kişiye emir veriliyorsa, Plurar (Çoğul) birden fazla kişiye emir veriliyorsa, Höflichkeitform (Resmi) Nezaket gerektiren durumlarda.

Bu biçimler yalnızca 3 şahıs zamiriyle, yani “du” (sen), “Ihr” (çoğul ikinci şahıs) ve “Sie” (siz) ile kullanılır.

Türkçe’de bir eylemin (oluşun) yerine getirilmesi için karşımızdaki kişiye; “yap!, git!, Söyle!” şeklinde emir verir ya da ikazda bulunuruz. Bu durumda fiillerin emir kipi haline geçirilmesinde -mek. -mak, ekleri kaldırılır. Almancada da bu durum benzer bir şekilde yapılır.

 

+Eğer emir kipi (Imperativ) nasıl oluşturulur dersek machen(yapmak) fiilini kullandığımız aşağıdaki alıştırmada görebilirsiniz;

 

✔️du şahıs zamiri için: fiilin düzenli “du” çekimini al ve sonundaki “-st” ekini kaldır; şahıs zamiri “du” yu da kaldır Du machst. – Imperativ: Mach!

 • Du gehst : Gidiyorsun
 • Git !

 

 • Du bleibst : Kalıyorsun
 • Bleib ! Kal

 

✔️ ihr: fiilin düzenli “ihr” çekimini alıp ardından “ihr” şahıs zamirini kaldırın; Ihr macht. Imperativ: Macht!

 • Ihr sprecht : Konuşuyorsun
 • Sprecht ! Konuşun

 

 • Ihr fragt: Soruyorsun
 • Fragt ! Sorun

 

✔️ Sie şahıs zamiri için fiilin düzenli “Sie” çekimini al; fiilden sonra “Sie” koy Sie machen.  Imperativ: Machen Sie!

 • Sie laufen : Koşuyorsunuz
 • Laufen Sie ! Koşun

 

 • Sie hören : Dinliyorsunuz
 • Hören Sie ! Dinleyin

 

✔️Almanca’da ve Türkçe’de emir kiplerinin sonuna mutlaka ünlem işareti gelir!

           Antworten                Cevap
Du Lauf ! Koş !
Ihr Lauft ! Koşun !
Sie Laufen Sie ! Koşunuz !

 

✔️Gündelik konuşmalarda bu durum dışında, fiillerin “en” takısı kaldırılarak da emir kipi yapılmaktadır.

 • Komm ! – gel!
 • Geh ! – git!

 

✔️Eger kökü d, t, m, n, ig ile biten fiiller, emir kipine dönüştürülecekse du ve ihr şahıslarında sonlarına – e ve – et takısı alırlar.

 

bilden : Kurmak,olusturmak

Bilde ein Satz ! Bir cümle kur

Bildet ein Satz ! Bir cümle kurun

 

antworten : Cevap vermek

Antworte auf meine Frage ! Soruma cevap ver

Antwortet auf meine Frage ! Soruma cevap verin

 

Atmen : Nefes almak

Atme ! Nefes al

Atmet ! Nefes alin

 

✔️Olumsuz cümle kurulumlarında nicht ve kein olumsuzluk eki cümleye dahil edilir.

– Arbeite nicht. / Çalışma (Singular)

– Arbeitet nicht ./ Çalışmayın (Plural)

– Arbeiten Sie nicht. / Çalışmayınız ( Höflichkeit)

 

Yardımcı Fiiller (Hilfsverben) ile Emir Kipi

SEIN

Sei vorsichtig ! Dikkatli ol (du )

Seid vorsichtig ! Dikkatli olun ( ihr )

Seien Sie vorsichtig ! Dikkatli olun ( Sie )

 

HABEN

Hab keine Angst ! Korkma (du )

Habt keine Angst ! Korkmayın( ihr )

Haben Sie keine Angst ! Korkmayın ( Sie )

 

WERDEN

werde nicht nevös ! Sinirlenme ( du )

werdet nicht nervös ! Sinirlenmeyin ( ihr )

werden Sie nicht nervös ! Sinirlenmeyin ( Sie )

 

 

Ayrılabilen Fiillerde Emir Kipi

Diğer fiillerdeki fiil çekimlenir sadece ayrılabilen kısım en sona gider;

fernsehen

du        sieh fern!

ihr       seht fern!

Sie       sehen Sie fern!

Düzensiz Fiillerde Emir Kipi

Şimdiki zamana göre ve du şahıs zamirine göre çekimlenmiş düzensiz fiillerde bulunan son harf kaldırılır. Ancak “Du” biçiminde, fiil kökündeki sesli harfini genellikle değiştiren bazı düzensiz fiiller emir kipinde değiştirmez! Bunun yerine temel (mastar) biçimlerindeki sesli harfi muhafaza ederler ve sanki düzenli bir fiil formatındaymış gibi du şahıs zamiri çekimi yapılır.

“Essen” düzensiz fiili buna harika bir örnektir:

Geniş zaman:

 • Du isst mit uns Pizza.
 • Sen bizimle pizza yiyorsun.

Emir:

 • İsst mit uns Pizza!
 • Bizimle pizza ye!

 

Du:   

 • Fahren: Du fährst        Fahr! (Sür)
 • Lesen:  Du liest            lies!  (Oku)

 

İhr:       

 • Essen:  Ihr lest            lest!
 • Fahren: Ihr fahrt         Fahr!

 

Sie:      

 • Essen:  essen         essen Sie! (Yiyiniz)
 • Lesen:  lesen          Lesen Sie! (Okuyunuz)

Daniel Müller

Yorum Yap

Kategoriler

Son Almanca Dersler