Almanca Öğren
Akkusativ ve Dativ

Akkusativ ve Dativ Konu Anlatımı

Almanca’da Akkusativ ve Dativ ile birlikte kullanılan edatlar

Merhaba sevgili arkadaşlar, bu dersimizde Almanca öğrenirken en çok ihtiyaç duyacağınız konulardan biri olan Almanca’da akkusativ ve dativ ile kullanılan edatları detaylı olarak anlatacağız. İlk öğrendiğinizde biraz zor gelebilir ama düzenli tekrar ve pratikle bu konuyu tamamen öğrenebilir ve günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz, başlayalım.

Kendi başına bir anlamı olmayan edatlar (edatlar), diğer bir deyişle edatlar, cümledeki farklı tür ve işlevlerdeki kelimeler ile kavramlar arasında anlamsal bir ilişki kurmak için kullanılan kelimelerdir.

Edatlar, birlikte kullanıldığı ismin (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) durumuna göre Almanca’da kullanılmalıdır.

Edatlar, bir cümlede yer (yerel), zaman (zamansal), neden (nedensel), stil (modal) veya araçsal (araçsal) gibi çeşitli görevleri belirtir.

Almanca’da edatlar genellikle Präpositionen mit Akkusativ (-i edatları), Präpositionen mit Dativ (-e edatları), Präpositionen mit Akkusativ und Dativ (hem -i hem de -e’de kullanılan edatlar), Präpositionen mit Genitiv (-durumda) şeklindedir. ) edatlar) dört büyük gruba ayrılır;

Akkusativ ve Dativ Konu Anlatımı

um

kürk

ah

durch

gegen

Örneklem:

Wir gehen durch die Gebäude.(Binaların içinden geçiyoruz.)
Dieses Geschenk für mich ? (Bu hediye benim için mi?)
Ben daha iyiyim. (Denize karşı oturuyorum.)

Präpositionen mit Dativ (-e Durumlar)

-ab

-zu

-mit

-aus

-von

-seit

-nach

-ausser

-gegenüber

Örnekler:

  • Ich gehe zum Artz. (Doktora gidiyorum.)
  • Mein Vater geht jeden Tag in die Kirche. (Babam her gün kiliseye gider.)
  • İyi ki varsın Wald spazieren. (Ormanın etrafında yürüyüşe çıkıyorum.)
  • Warum kommst du mit mir? (Neden benimle gelmiyorsun?)

Hem Akkusativ hem de Dativ ile birlikte kullanılan edatlar veya edatlar aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır; Bu edatlar Almancada isimlerin hem Akkusativ hem de Dativ formlarında kullanılmalıdır. Peki nasıl ayırt edilir derseniz aşağıda detaylı bir şekilde anlattık.

Präpositionen mit Akkusativ und Dativ

-an

-nın-nin

-auf

-vor

-über

-her neyse

-unter

-öneri

-zwischen

Akkusativ:

Akkusativ
Akkusativ

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi bu edatları Akkusativ durumunda kullanacaksak “wohin” sorusunu sormamız gerekiyor. Yani bir eylem bir hareketi ifade ettiğinde WOHIN sorusu sorulur. Akkusativ ile kullanacağımız fiiller ise hareket bildiren fiillerdir;

Setzen (sich): oturmak (kendini veya başkasını oturtmak)

Stellen: Koy (dik)

Legen (sich): koymak (düşmüş)

asmak: asmak

 

Örneğin;

In die Tasche             çantaya

Auf den Tisch            masanın üzerinde

Kabine altında Unter den Schrank

Über das Bett

Arabanın arkasına Wagen için ipucu

Neben das Haus

bir kalıp değnek

 

Sie stellt die Tasche neben das Bett. (Çantayı yatağın yanına koyar.)
Ich lege die Flasche auf den Tisch. (Şişeyi masaya koydum.)
Baum’dan ayrıldı. (Ağacın altına girer.)
Ich hänge die Lampe über den Tisch. (Lambayı masanın üzerine asarım.)

datif

Yine tabloda açıkça görüldüğü gibi edatları datif durumda kullanacaksak “wo” sorusunu sormalıyız. Yani varlık (bulunma) anlamında kullanacaksak wo sorusu sorulur. Dativ ile birlikte kullanılan fiiller ise durağan fiillerdir, bunlara durum bilgisi de denir;

Sitzen: Oturmak

Stehen: ayağa kalk (dik)

Liegen: ayakta durmak (eğilmek)

Hangen: Bir şeyin asılması

 

 

Dativ
Dativ

Örneklem:

in dem Zimmer- im Zimmer

– odada

bir der Wand

-duvarda

neben dem Bett

– yatağın yanında

auf dem Tisch

– masanın üzerinde

hinter dem Auto

– arabanın arkasında

unter dem Schrank

– yatağın altında

über dem Bett

– altında

vor dem Haus

– evin önünde

zwischen dem Haus und dem Wagen

– ev ve araba arasında

Das Auto steht vor dem Haus. (Otomobil görünümünde.)

Die Flasche liegt auf dem Tisch.

(Şişe masanın üzerinde duruyor.)

Das Bild bir Değnek astı.

(Resim duvarda asılı.)

Ich sitze auf dem Kanepe. ( Kanepedede.)

Aradaki farkı daha iyi anlamak için aşağıdaki örneklere bir göz atalım;

Dativ
Dativ

içinde ( + Akkusativ’e)

içinde ( + dativ )

Die Küche’de gehe. (Mutfağa / mutfağa gidiyorum.)

Der Küche’de esse. (Mutfakta / mutfakta yemek yiyorum.)

 

auf ( üzerinde + Akkusativ )

auf (yukarıda + dativ )

Ich lege das Buch auf den Tisch. (Kitabı masaya/masaya koyarım.)

Das Buch liegt auf dem Tisch. (Kitap masanın üzerinde / masanın üzerindedir.)

 

unter ( altında + Akkusativ )

unter (+ dativ altında)

Baum’dan ayrıldı. (Ağacın altına girer.)

Özel steht unter dem Baum. (Ağacın altında duruyor.)

 

neben (+ Akkusativ’in yanında)

neben (+ dativ’in yanında)

Er stellt die Vase neben das Telefon. (Vazoyu telefonun yanına koyar.)

Die Vase steht neben dem Telefon. (Vazo telefonun yanında durur.)

 

über ( üzerinde + Akkusativ )

über ( üzerinde + Dativ )

Ich hänge die Lampe über den Tisch. (Lambayı masanın üzerine asarım.)

Die Lampe hängt über dem Tisch. (Lamba masanın üzerinde asılıdır.)

 

vor (+ Akkusativ’in önünde)

vor (+ dativ’in önünde)

Bilgisayar için bkz. Stuhl vor den Bilgisayar. (Sandalyeyi bilgisayarın önüne koydum.)

Bilgisayar için Der Stuhl steht vor dem. (Sandalye bilgisayarın önündedir.)

 

hinter (arka + Akkusativ)

hinter (arkasında + dativ )

Bilgisayardan Stuhl hinter’den Ich stelle. (Sandalyeyi bilgisayarın arkasına koydum.)

Der Stuhl, Bilgisayarın ipucu. (Sandalye bilgisayarın arkasındadır.)

 

an (duvar gibi dik bir şeye + Akkusativ)

an (duvar gibi dik bir şey üzerinde + Dativ )

Ich hänge das Bild an die Wand. (Resmi duvara asıyorum.)

Das Bild bir Değnek astı. (Resim duvarda asılıdır.)

 

zwischen ( + Akkusativ arasında )

zwischen ( + dativ )

Ich lege die Brille zwischen das Buch und die Vase. (Gözlükleri kitapla vazo arasına koydum.)

Die Brille liegt zwischen dem Buch und derVase. (Bardaklar kitapla vazo arasında durur.)

Bu dersimizde elimizden geldiğince Almanca W-Fragen konusunu açıklamaya çalıştık. Aklınıza takılan bir soru varsa yorum yaparak cevap arayabilirsiniz.

Daniel Müller

Yorum Yap

Kategoriler

Son Almanca Dersler