Almanca Öğren
Almanca Präteritum Detaylı Konu Anlatımı & Örnek Cümleler

Almanca Präteritum Detaylı Konu Anlatımı & Örnek Cümleler

Almanca Präteritum Detaylı Konu Anlatımı

Imperfekt (Almanca Präteritum), Almancada genellikle geçmiş bir olaya ilişkin bilgi verirken, ya da hikaye veya geçmişte vuku bulan herhangi bir olay antılırken kullanılır. Bu nedenle hikayelerde, masallarda ve geçmişte vuku bulan olaylar bu zamanla anlatılır.

Türkçede ki zaman eki: -ıyordu, -iyordu, -uyordu, -üyordu çoğulda ise -yorlardı, -iyorlardı, -uyorlardı, -üyorlardı. Bazen de -dı, -di, -du, -dü (-tı, -ti, -tu, -tü) ile ifade edilebilir. Präteritum eylem/fiillerin 2. halinden yapılır. Eylemin/fiilin 2. hali olduğu gibi alınır ve kişilere göre ekler getirilir.

ALMANCA ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ / PRÄTERİTUM

Ayrıca ; düzenli ve düzensiz fiiller olarakta di’li Almanca Präteritum geçmiş zamanda da farklılıklar göstermektedir. Öncelikle düzenli fiilleri inceleyecek olursak eğer ;

DIE REGELMÄßIGEN VERBEN (DÜZENLİ FİİLLER)

Düzenli fiillerde fiilin kökü >>> kökü –d, -t, -m, -n den biriyle biterse eğer ikinci halde ise araya –e almaktadır

Bunları örnekler halinde inceleyecek olursak eğer ;

-Sagen = Söylemek

İch sagte — ben söylüyordum /söyledim

du sagtest –sen söylüyordun /söyledin

er/sie/es sagte — o söylüyordu /söyledi

wir sagten — biz söylüyorduk /söyledik

ihr sagtet — siz söylüyordunuz /söylediniz

sie sagten — onlar söylüyorlardı /söylediler

Sie sagten — siz söylüyordunuz /söylediniz

 

-Antworten = Cevaplamak

ich antwortete — ben cevaplıyordum /cevapladım

du anwortetest — sen cevaplıyordun /cevapladın

er/sie/es antwortete — o cevaplıyordu /cevapladı

wir antworteten — biz cevaplıyorduk /cevapladık

ihr antwortetet — siz cevaplıyordunuz /cevapladınız

sie antworteten — onlar cevaplıyorlardı /cevapladılar

Sie antworteten — siz cevaplıyordunuz /cevapladınız

 

Farklı fiillerimiz ile cümle içerisinde inceleyecek olursak eğer ;

BEISPIELE (ÖRNEKLER):

Sie freute sich über das Geschenk. / O, hediyeye sevindi.

Ich öffnete die Tür. / Ben kapıyı açıyordum.

Denis suchte dein Buch. / Denis kitabını arıyordu.

Ich machte meine Hausaufgabe. / Ben ev ödevlerimi yaptım.

 

Düzensiz Fiillerimizi de inceleyecek olursak eğer ;

 DIE UNREGELMÄSSIGEN VERBEN (DÜZENSİZ FİİLLER)

Düzensiz fiillerin ikinci hali –d ve –t den biriyle biterse 2 tekil ve 2 çoğul kişide –e harfi gelmektedir.

Bunları da örnekler halinde inceleyecek olursak eğer;

-Gehen = Gitmek

ich ging – ben gidiyordum /gittim

du gingst -sen gidiyordun /gittin

er/sie/es ging — o gidiyordu /gitti

wir gingen – biz gidiyorduk /gittik

ihr gingt – siz gidiyordunuz /gittiniz

sie gingen – onlar gidiyorlardı /gittiler

Sie gingen – siz gidiyordunuz /gittiniz

 

-Geben = Vermek

ich gab – ben veriyordum /verdim

du gabst -sen veriyordun /verdin

er/sie/es gab – o veriyordu /verdi

wir gaben – biz veriyorduk /verdik

ihr gabt – siz veriyordunuz /verdiniz

sie gaben – onlar veriyorlardı /verdiler

Sie gaben – siz veriyordunuz /verdiniz

Farklı fiillerimiz ile cümle içerisinde inceleyecek olursak eğer ;

BEISPIELE (ÖRNEKLER):

Ich kam in die Klasse. / Ben sınıfa geliyordum. (kommen)

Er sah vor der Tür einen Hund. / O, kapının önünde bir köpek gördü. (sehen)

Ich riefe gestern meine Mutter. / Dün annemi aradım. (rufen)

Mit dem Fahrrad fuhr ich von Hamburg bis Dresden. / Bisiklet ile Hamburg’dan Dresden’e gittim. (fahren)

 

DÜZENSİZ ve KUVVETLİ FİİLLERİN PRATERİTUM ŞEKLİ

Bazı fiiller, örneğin “haben”, “sein” ve “werden” fiilleri hem konuşma dilinde hem de Perfekt zamanda çok sık kullanılır. Bunlardan bazıları yardımcı fiil olarak da kullanılır. Aşağıdaki fiillerin Präteritum şekli kesinlikle öğrenilmeli.

Sein:                                       Haben:                                Werden:

ich- war                                 ich- hatte                             ich- wurde

du- warst                              du- hattest                           du- wurdest

er/sie/es- war                     er/sie/es- hatte                  er/sie/es- wurde

wir- waren                           wir- hatten                           wir- wurden

ihr- wart                               ihr- hattet                             ihr-wurdet

sie/Sie- waren                    sie/Sie- hatten                    sie/Sie- wurden

 

Almanca Präteritum Alıştırmalar ve Örnek Cümleler

Ich bin zu Hause. / Evdeyim. (Prasens)

Ich war zu Hause. / Evdeydim. (Prateritum)

 

Du hast eine Armbanduhr. / Senin bir kol saatin var. (Prasens)

Du hattest eine Armbanduhr. / Senin bir kol saatin vardı. (Prateritum)

 

Wir werden ins Kino gehen. / Biz sinemaya gideceğiz. (Futur)

Wir wurden ins Kino gehen. / Biz sinemaya gidecektik. (Prateritum)

MODALVERBLERİN PRATERİTUM HALLERİ

Şimdide sizlerle önemli konu olan Modalverblerin Prateritum hallerini inceleyelim.

Almanca Präteritum Detaylı Konu Anlatımı
Almanca Präteritum Detaylı Konu Anlatımı

BEİSPİELE(ÖRNEKLER):

Ich konnte gestern keinen Sport machen. / Dün spor yapamadım.

Ich wollte Pizza essen. / Pizza yemek istedim.

Du solltest eine Brief schreiben. / Sen bir mektup yazmalıydın.

İhr konntet nicht Fussball spielen. / Futbol oynayamadınız.

Evet değerli almanca öğrenen arkadaşlar, bu dersimizde baştan Prateritum (di’li geçmiş zaman) konusunu sizler için ele almaya çalıştık. Umarız Prateritum (di’li geçmiş zaman) konusunu hiç zorlanmadan öğrenebilirsiniz.

Daniel Müller

Yorum Yap

Kategoriler

Son Almanca Dersler