Almanca Öğren
Almanca Düzensiz Fiiller Listesi ve Düzensiz Fiil Çekimleri

Almanca Düzensiz Fiiller Listesi ve Anlamları

Merhaba arkadaşlar bugün ki dersimizde sizlere Almanca Düzensiz Fiiller konusunu detaylı olarak anlatacağız. Almanca Düzensiz Fiil Listesi konusu kuşkusuz her dilde olduğu gibi almanca öğrenirken de en çok ihtiyaç duyacağınız konuların başında gelmektedir. Almanca dilinde düzensiz fiiller en çok kullanılan almanca kelimeleri arasında bulunmaktadır. Bu yüzden tüm düzensiz fiilleri titizlikle öğrenip tekrar yapmanızı ve bu kelimeleri bol bol kullanmanızı tavsiye ederiz.

Fiil ne anlama gelir?

“Fiil”, bir eylemi, durumu veya süreci ifade eden dil birimidir. Kelimeleri harekete geçirir, bir olayın gerçekleşme şeklini belirtir ve cümlenin temel unsurlarından biridir. İşleviyle dilin yapı taşlarından biri olan fiiller, iletişimde anlamın zenginleşmesine katkıda bulunur.

Düzensiz fiil ne anlama gelir?

Düzensiz fiiller, standart çekim kurallarından farklı olarak köklerinde değişiklik gösteren fiillerdir. Genellikle zaman zaman çekimlenirken köklerindeki harfler değişir veya eklerle birleşirler. Dilin canlılığını ve çeşitliliğini yansıtan düzensiz fiiller, dil öğreniminde ve iletişimde zenginlik sağlar.

Almanca Düzensiz Fiiller Yardımcı Fiiller ile Çekimleri

Almanca’da 3 yardımcı fiil düzensizdir. Sein fiili özellikle düzensizdir.

Fiil Präsens Yardımcı Fiil +
Partizip II
Perfekt Hali Anlamı
sein ist war ist gewesen to be very irregular
haben hat hatte hat gehabt to have
werden wird wurde ist geworden/worden to become

 

Almanca Düzensiz Fiiler Modal Verben Çekimleri

Almanca’daki tüm modal verben düzensizdir. Modal fiiller özellikle düzensizdir, çünkü Präsens’teki tekil 1. kişinin sonunda “–e” yoktur.

Fiiller Präsens Yardımcı Fiil +
Partizip II
Perfekt Hali Anlamı
dürfen darf durfte hat gedurft to be allowed to
können kann konnte hat gekonnt to be able to
mögen mag mochte hat gemocht to like
müssen muss musste hat gemusst to have to
sollen soll sollte hat gesollt to be supposed to following a norm
wollen will wollte hat gewollt to want

 

Almanca’da en çok kullanılan düzensiz fiiller

Almanca dilinde en çok kullanılan düzensiz fiiller listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Fiiller Präsens Yardımcı Fiiller +
Partizip II
Perfekt Anlamı
bieten bot hat geboten to offer
bleiben blieb ist geblieben to stay, remain remember: bleiben with sein
denken dachte hat gedacht to think
empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen to suggest
essen isst hat gegessen to eat
fahren fährt fuhr hat/ist gefahren to drive also: to travel in a car
fallen fällt fiel ist gefallen to fall
finden fand hat gefunden to find
geben gibt gab hat gegeben to give
gehen ging ist gegangen to go, to walk
helfen hilft half hat geholfen to help
kennen kannte hat gekannt to know someone
kommen kam ist gekommen to come
laden lädt lud hat geladen to load
lassen lässt ließ hat gelassen to let, leave
lesen liest las hat gelesen to read
liegen lag hat gelegen to be situated,
to be lying down
nehmen nimmt nahm hat genommen to take
schließen schloss hat geschlossen to close
schreiben schrieb hat geschrieben to write
sehen sieht sah hat gesehen to see
senden sandte hat gesandt to send
sprechen spricht sprach hat gesprochen to speak
stehen stand hat gestanden to stand
tragen trägt trug hat getragen to carry
treffen trifft traf hat getroffen to meet
vergessen vergisst vergaß hat vergessen to forget
wissen weiß wusste hat gewusst to know

 

Evet arkadaşlar bu dersimizde de baştan sona Almanca Düzensiz Fiiller konusunu sizler için hazırladık. Almanca Geçmiş Zaman konusunu henüz öğrenmediyseniz tıklayarak o konuya da bakabilirsiniz.

Daniel Müller

Yorum Yap

Kategoriler

Son Almanca Dersler