Almanca Öğren
Almanca Geçmiş Zaman Perfekt Konu Anlatımı & Örnek Cümleler

Almanca Geçmiş Zaman Perfekt Konu Anlatımı & Örnek Cümleler

Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlerle Almanca Geçmiş Zaman yani Almanca Perfekt konusunu ve örnek cümle yapılarını inceleyeceğiz.

Almanca Geçmiş Zaman Perfekt Konu Anlatımı

Almanca Geçmiş Zaman Perfekt Konu Anlatımı & Örnek Cümleler
Almanca Geçmiş Zaman Perfekt Konu Anlatımı & Örnek Cümleler

Almanca Perfekt, “haben” veya “sein” yardımcı fiili ve Almanca geçmiş zamanı teşkil edecek fiilin Türkçe’ye “geçmiş zaman ortacı” olarak çevrilen Partizip Perfekt şekli kullanılarak yapılır. İki parçadan meydana gelen bir zaman olduğu için Perfekt, “birleşik zamanlar”dan biri olarakta tanımlanır.

Öncelikle Haben ve Sein Fiillerini şimdiki zamanda çekebilmeliyiz ve en son olarak esas fiilimizin 3. Hal yani Partizip Perfekt’ini kullanacağız.

İlk olarak sizlerle “sein ve haben” fiilinin çekimli halini görelim:

Perfekt cümle dizilimi de şu şekildedir;

özne + yardımcı fiil (sein yada haben) + zaman veya yer zarfı + partizip

Burada bilmemiz gereken en önemli şey fiillerin Partizip  formudur, kısaca anlatacak olursak;

“Lieben” (sevmek) düzenli fiili ele alalım:

  1. a) Önce fiilin kökü alınır,

lieben fiilinin kökü ‘en’ takısı kalkarsa, geride ‘lieb’  kökü kalır.

  1. b) Bu fiilin köküne -ge ön takısı gelir, ve sonuna ‘t’ getirilir.

ge-lieb-t / geliebt ( sevdi)

  1. c) Fiil kökü “t,d,m,n” ile biten zayıf fiillerde aynı şekilde mastar eki atılarak başına -ge, sonuna -et takısı getirilir.

arbeit-en / ge-arbeit-et / gearbeitet (çalışmak)

wart-en / ge-wart-et / gewartet (beklemek)

zeichn-en / ge-zeichn-et / gezeichnet (göstermek)

Almanca Geçmiş Zaman Perfekt Ayrılabilen Fiiller

  1. d) Ayrılabilen fiillerde ise ek ile fiil arasına -ge takısı getirilir,

zuhören-zugehört (dinlemek)

aufmachen- aufgemacht (açmak)

  1. e) -be, -zer, -ver, -er, -ge, -ent, -emp gibi ön heceyle başlayan (ayrılamayan)fiilerin önüne ve -ieren ile biten fiilere -ge eki getirilmez. Sonlarına ‘t’ veya ‘et’ takısı getirilir veya fiil değişime uğrar.

-BE

bestellen- bestellt (sipariş vermek)

bekommen- bekommen (almak)

bestehen- bestanden (başarmak)

-ER

Erledigen- erledigt (bir görevi yerine getirmek)

erleben- erlebt (görmek,yaşamak)

-VER

verlieren- verloren (kaybetmek)

-ZER

zerlegen- zerlegt (sökmek,ayırmak)

-ENT

entscheiden- entschieden (karar vermek)

-EMP

empfehlen- empfohlen (tavsiye etmek)

empfangen- empfangen (almak, kabul etmek)

-GE

gewinnen- gewonnen (kazanmak)

-İEREN

studieren- studiert (öğrenim görmek)

operieren- operiert (ameliyat etmek)

  1. f) Son olarak düzensiz fiiller vardır ve bu fiiller ezberlenmelidir. Örneğin;

“finden- gefunden” gibi. Bu fiillerin listesini sayfamızda ziyaret edebilirsiniz.

Almanca Geçmiş Zaman Perfekt Örnek Cümleler

Şimdide sizlerle “sein ve haben” fiilinin kullanım yerlerini açıklamalarla ve örneklerle inceleyelim;

Sein yardımcı fiilinin kullanıldığı yerler:

-Hareket bildiren fiillerle kullanılır. Bu fillerden bazıları; “gehen, kommen, laufen, fliegen, fahren, schwimen, einsteigen, aussteigen, stürzen, klettern” usw.

    Wir sind mit dem Zug nach Konya gefahren. (Biz trenle Konya’ya gittik.)

Das Kind ist vom dem Baum gestürzt. (Çocuk ağaçtan düştü.)

Der Chef ist gestern sehr spat gekommen. (Şef dün çok geç geldi.)

-Duum değişikliği ifade eden fiillerlede kullanılır. Bu fiillerden bazıları; “sterben, tauchen, aufstehen, einschlafen, aufwachen, entstehen” usw.

    Er ist wegen der Ermüdung eingeschlafen. (O yorgunluktan uyuya kaldı.)

Mein Hund ist von 2 Woche gestorben. ( Köpeğim 2 hafta önce öldü.)

Gestern bin ich sehr füh aufgestanden. ( Dün çok erken uyandım.)

Not: Bir hareket ve oluş ifade etmediği halde ‘sein’ yardımcı fiilini alan nadir fiillerde vardır,

Örneğin: bleiben- kalmak

     Mein Schwester ist gestern zu Hause bleiben. ( Kız kardeşim dün evde kaldı.)

Haben fiilinin kullanıldığı yerler:

– Sein ile kullanılmayan tüm fiiler ‘haben’ ile kullanılır. Yani ‘sein’ alan fiilleri iyice öğrenirseniz işiniz daha da kolaylaşacaktır.

    Ich habe gestern eine Pizza gegessen. ( Ben dün bir pizza yedim.)

Ich habe eingekauft. ( Alışveriş yaptım.)

Sie hat Physik studiert. ( O fizik okudu.)

Was hast du mir gebracht? ( Sen bana ne getirdin?)

-Modal fiiller ile -di’li geçmiş zaman cümleleri oluştururken her zaman ‘haben’ yardımcı fiili kullanılır. Ayrıca modal fiilerde geçmiş zaman yaparken fiilin 3. hali(partizip perfekt) kullanılmaz.

    Ich habe mit dir reden wollen. ( Seninle konuşmak istedim.)

Hast du ihm zu der Party einladen müssen? (Onu partiye davet etmek zorunda mıydın?)

-Reflexive(dönüşümlü) fiiller ile her zaman ‘haben’ yardımcı fiili kullanılır.

    Ich habe mich gewaschen. (yıkandım.)

Evet değerli almanca öğrenen arkadaşlar, bu dersimizde baştan sona Almanca Perfekt (geçmiş zaman) konusunu sizler için ele almaya çalıştık. Umarız Almanca geçmiş zaman konusunu hiç zorlanmadan öğrenebilirsiniz.

Mobil uygulamamızı indirin ve daha hızlı öğrenin! İndirmek için:  Almanca Öğren

Daniel Müller

Yorum Yap

Kategoriler

Son Almanca Dersler